«Eng qiziqarli eksponatlar»

O’zbekiston davlat tabiat muzeyi katta ilmiy xodimi D.Tashpulatova tomonidan «Mahalla» radiosining «Moziy manzarasi» eshittirishida muzeyning Geologiya, Entomologiya, Ekologiya hamda Zoloogiya bo’limlarining ayrim eksponatlari to‘g‘risida qiziqarli ma’lumotlar berdi.